Een schema bewerken

JC Updated by JC

Overzicht

Een schema is een herbruikbare tijdsjabloon waarmee u bijvoorbeeld kunt bepalen wanneer een deur wordt ontgrendeld of wanneer een apparaat wordt geactiveerd. Er wordt ook een schema gebruikt voor toegangsrechten met gebruikersgroepen.

Een vakantie is een periode waarin een schema wordt overschreven in plaats van het normale tijdsblok te volgen.

Vereisten

De volgende beheerdersrechten zijn vereist om een planning te bewerken:

 • Bekijk schema's
 • Schema's maken en bewerken

Stappen voor het maken van een schema

 1. Navigeer naar het tabblad Schema's onder Configuratie
 2. Klik op de knop Bekijken bij het schema dat u wilt bewerken
 3. Blokken kunnen worden verplaatst door ze naar dezelfde dag of een andere dag te slepen en neer te zetten
 1. Blokken kunnen worden aangepast door de onderrand van het blok te vergroten of verkleinen
 1. Wilt u de tijdsblokken liever in een lijstweergave bekijken, dan klikt u op de knop Lijstweergave
 1. Om de groep bij te werken die dit schema inschakelt, kiest u er een in de vervolgkeuzelijst voor het inschakelen van groepen
 2. Om de feestdagen die aan dit schema zijn gekoppeld bij te werken, kiest u er een uit de vervolgkeuzelijst of verwijdert u de vakanties die al zijn toegevoegd.
 3. Voeg naar wens uitzonderingen toe of verwijder deze onder het gedeelte Schema-uitzonderingen
 4. Klik op de knop Opslaan als u klaar bent met bewerken

gerelateerde artikelen

Instructievideo

How did we do?

Een schema maken

Contact