Rapporttaken beheren

Larry Wile Updated by Larry Wile

Rapporttaken beheren

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Rapporten en selecteer Rapporttaken .
  2. Zodra u op de pagina Taken rapporteren bent, ziet u een lijst met huidige taken, uitgesplitst op Taak-ID , Rapportnaam , Tijd , Status , Uitvoer en Verwijderen .
  3. Als een rapporttaak bezig is, wordt bij Status Gepland weergegeven. Wanneer een rapport gereed is, wordt bij Status Voltooid weergegeven.
  4. Als u op de vacature-ID klikt, krijgt u details over deze specifieke taak.
  5. Als u op het pictogram Uitvoer klikt, wordt het rapport gedownload in het formaat dat is gekozen in de rapportconfiguratie (CSV, HTML, PDF of ZIP).

Opmerking: elk Brivo-account heeft een reeks rapportagegeheugenlimieten. Wanneer een rapporttaak wordt gegenereerd (handmatig of gepland), wordt de uitvoer opgeslagen in het account.

  • Bij het handmatig uitvoeren van een rapport kan een beheerder niet meer dan 2 MB aan rapporten uitvoeren.
  • Bij het uitvoeren van een gepland rapport kan een beheerder niet meer dan 100 MB aan rapporten uitvoeren.

Deze geheugenlimiet beperkt het aantal rapporten dat een specifieke beheerder in een account kan uitvoeren. Een beheerder krijgt een melding dat de limiet voor het rapportagegeheugen is bereikt en zal eerdere rapporten moeten verwijderen om onder de limiet voor het rapportagegeheugen te komen.

How did we do?

Rapport over beeldkwaliteit van gebruiker

Contact