Printerconfiguratie

Larry Wile Updated by Larry Wile

Printerconfiguratie

OPMERKING: De functionaliteit voor het afdrukken van badges is ALLEEN beschikbaar voor printers die Apple AirPrint ondersteunen.

Als Brivo Visitor wordt gebruikt om bezoekersbadges af te drukken, configureert een beheerder de badgeprinter door op Printer (A) te tikken. De lijst met beschikbare AirPrint-printers verschijnt. De beheerder kiest eenvoudigweg de juiste printer (B) en vervolgens is de printer beschikbaar om bezoekersbadges af te drukken. De printerconfiguratie is toegankelijk via het Configuratiemenu onder Beheerder > Printer. Selecteer de printer en deze wordt automatisch toegevoegd.

How did we do?

Locatie naam

E-mail notificaties

Contact