Een repeater ontkoppelen

Het uitzenden van een Repeater ongedaan maken

  1. Selecteer de eigenschap waar het apparaat is geïnstalleerd.
  2. Vanuit het scherm Apparaten klikt u op de knop Apparaat toevoegen/verwijderen .
  3. Zorg ervoor dat uw Gateway-apparaat in het Gateway- veld staat en selecteer de knop Apparaat verwijderen .
  4. Wacht tot het scherm Apparaat verwijderen wordt weergegeven.
  5. Houd de z-wave-knop op de repeater stevig ingedrukt gedurende 5 seconden.
  6. Zodra u het scherm Apparaat succesvol verwijderd ziet, heeft u het proces voltooid.

How did we do?

Een gateway installeren

Contact