Brivo Access Firmware-releaseopmerkingen

Larry Wile Updated by Larry Wile

Brivo Firmwareversie 6.2.5.4

15/05/2024

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

De focus van deze release was het oplossen van problemen met de ACS6000- en ACS600V2-firmware en het toevoegen van EU Brivo Door Station-ondersteuning.

Nieuwe functies
Details
-Brivo biedt nu EU-steun voor het Brivo Door Station.

-Herstelacties toegevoegd waarbij de gedownloade configuratie slecht is en de back-up beschadigd is.
Oplossingen
Details
- Probleem opgelost waarbij ACS6000/ACS6000V2 de BDS-firmware-upgrademelding niet doorstuurde naar Brivo Door Station.

- Probleem opgelost voor ACS600V2 waarbij de verkeerde ACS6100-DB kon worden verzonden.

Brivo Firmwareversie 6.2.5.3

21/03/2024

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-SimonVoss-verbeteringen voor partnercertificering (bijv. cachebeheer, AES en live statusmonitoring).

-OpenSSL is bijgewerkt naar 3.0.13

-Verbeteringen aan de cache-referentiefunctie.
Oplossingen
Details
-Opgelost: een probleem waarbij grote sets met referenties ervoor zorgden dat panelen vastliepen.

-Opgelost: een probleem waarbij de vergrendelingsstatus niet opnieuw kon worden gesynchroniseerd nadat de AES-coderingsverbinding opnieuw was opgestart.

Brivo Firmwareversie 6.2.5.2

03/07/2024

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
- Verbetering om de bewaakte ingangsrespons af te stemmen op 200 ms of beter voor G4-panelen en deurborden.

-Verbeterde responstijd van BLE Brivo Mobile Pass (BMP) op panelen die zwaar worden belast en veel referenties hebben.

-Bot Detection Daemon (BOTD)-verbeteringen.

-Brivo Door Station (BDS)-ondersteuning toegevoegd voor DeleteCredential en het verzenden van de Device ID.

-Persistente gegevens (schema-overschrijvingen en bewerkingen op dreigingsniveaus blijven behouden tussen firmware-upgrades).

-Global Switch Device: Programmeerbare apparaten ondersteunen de werking van de pulsdeur/Request-to-Exit (REX).
Oplossingen
Details
-Een probleem opgelost waarbij de firmware-upgrade van de Partner Portal ervoor zorgde dat alle deuren ontgrendelden.

- Een probleem opgelost waarbij de REX-invoer (Request-to-Exit) niet werd geactiveerd na een tijdelijke afsluiting.

Brivo Firmwareversie 6.2.5

19/01/2024

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Ondersteuning voor SimonVoss SmartIntego draadloze sloten.

-De ACS6100-deurkaartfirmware, gebundeld met paneelfirmware, is bijgewerkt.

-Loggingverbeteringen omvatten nu de apparaatstatus en uitlijning tussen daemons voor logniveaus.

-Paneeldump bevat nu informatie over de apparaatstatus.
Oplossingen
Details
- Een probleem opgelost waarbij OSDP niet meer gesynchroniseerd werd na opnieuw opstarten.

- Een probleem opgelost waarbij het paneel niet de juiste status van het Assa Abloy-slotapparaat rapporteerde.

Brivo Firmwareversie 6.2.4.3

15/12/2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Firmware-upgrades van eerdere versies (ouder dan 6.1.9.1) kunnen nu plaatsvinden zonder dat het systeem handmatig opnieuw moet worden opgestart.

- Beveiligingsverbeteringen doorgevoerd en kwetsbaarheden verholpen.
Oplossingen
Details
-Opgelost: een probleem waarbij de statuspagina van de mobiele netwerkmodule onjuist werd weergegeven.

Brivo Firmwareversie 6.2.4.2

17-11-2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Panelen sturen nu meldingen naar Brivo Deurstations om individuele Faceprints bij te werken.

-De standaard productie-URL's van het Brivo Deurstation voor video zijn gestroomlijnd.
Oplossingen
Details
- Een probleem opgelost dat nu een soepele firmware-upgrade van ACS6100-kaarten mogelijk maakt.

Brivo Firmwareversie 6.2.4.1

30-10-2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Brivo ondersteunt nu het Brivo Deurstation.

-WebCLI bevat informatie over het Brivo Door Station Device op de hardware-/firmware-upgradepagina.

-Brivo Deurstation maakt gebruik van de paneellogperiode.

-Verhoog de temperatuurinstellingen van het V2-bord om de operationele vereisten te ondersteunen.

-Beveiligingsupdates en patching.
Oplossingen
Details
- Een probleem opgelost waarbij de ACS6100 niet goed werkte met het Brivo-deurstation.

- Een probleem opgelost waarbij de ACS-SDC de details van het Brivo-deurstation niet correct weergaf.

- Een probleem opgelost waarbij de ACS300-paneeldump niet de juiste status van schakelaars weergaf.

- Een probleem opgelost waarbij er communicatievertragingen waren tussen het Brivo-deurstation en het bedieningspaneel.

Brivo Firmwareversie 6.2.4

31/08/2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Productieondersteuning voor de V2-versies van de ACS300- en ACS6000-moederborden.

-Verbeteringen in de werking van Brivo-deurstations.

-Updates ter ondersteuning van nieuwe Egress/Ingress-mogelijkheden.

-OSDP-verbeteringen en updates.

-Vertaalupdates en de Zweedse taal zijn nu beschikbaar.

-Beveiligingsupdates en patching.
Oplossingen
Details
-Opgelost: een probleem waarbij de sabotagecontrole van de interne lezer van de ACS100 de gedefinieerde instellingen niet volgde.

-ACS-SDC zou nu OSDP-lezerinformatie correct moeten weergeven in de WebCLI.

-Botdetectieverbeteringen om valse positieven te verminderen.

- Een probleem opgelost waarbij niet alle bedieningspanelen hun huidige status correct weergaven in de WebCLI.

- Een probleem opgelost waarbij panelen lege inloggegevens niet als geldige gegevens herkenden.

Brivo Firmwareversie 6.2.3.2

05/12/2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Bewaakte apparaten ondersteunen het configureren van de activeringsuitgangen bij het ontvangen van berichten Device Engad of Device Ajar.
Oplossingen
Details
-Het paneel behandelt lege velden met inloggegevens nu als geldige gegevens.

Brivo Firmwareversie 6.2.3

03/06/2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-SDC-eenheden rapporteren nu sabotagestatus/gebeurtenissen terug naar Brivo-servers.

-SDC-eenheden ondersteunen nu antipassback.

-SDC WebCLI-interface geeft nu een waarschuwingsbericht weer als u de standaard gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.
Oplossingen
Details
-Een probleem opgelost waardoor panelen niet langer onjuiste waarschuwings- of logberichten weergeven.

- Een probleem opgelost waardoor beide OSDP-lezers op een ACS6000-MB nu de LED-kleurenlogica correct volgen.

-Een probleem opgelost waarbij botdetectie valse alarmen veroorzaakte.

- Een probleem opgelost waardoor OSDP-lezers van derden nu correct functioneren wanneer ze zijn aangesloten op een ACS6100-deurbord.

-Sommige grammaticale fouten in WebCLI gecorrigeerd.

Brivo Firmwareversie 6.2.2.1

30-01-2023

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100, ACS300, ACS100 en ACS-SDC-E inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Installateurs kunnen nu EU-gegevensregio selecteren in de WebCLI.

-Updates voor nieuwe ACS6000/ACS300-panelen voor een betrouwbaardere werking van de ADMIN-poort.
Oplossingen
Details
-Opgelost: een probleem waarbij de voorloopnullen van NFC-referenties werden bijgesneden, wat ertoe leidde dat de inloggegevens niet overeenkwamen.

Brivo Firmwareversie 6.2.2

12/05/2022

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100-, ACS300- en ACS100-inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-Salto-sloten ondersteunen nu de kantoor- en appartementmodus.

-Assa Abloy-sloten ondersteunen nu de kantoor- en appartementmodus.

-De WebCLI-paneelinterface ondersteunt nu I/O-testen.
Oplossingen
Details
- Een probleem opgelost waarbij het paneel niet goed tegelijkertijd verbinding maakte met meerdere Aperio-hubs.

- Probleem opgelost waarbij het paneel de database niet opnieuw laadde na het wijzigen van de bedieningsmodus.

-Opgelost: een probleem waarbij invoer van de deurpositie en REX-invoer tegelijkertijd een valse deurgeforceerde gebeurtenis veroorzaakten.

Brivo Firmwareversie 6.2.0.1

26-10-2022

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100-, ACS300- en ACS100-inbraakcentrales.

Oplossingen
Details
-Opgelost: een probleem waarbij de gebruiker geen statisch IP-adres kon instellen op een ACS300 na het updaten van de firmware naar 6.2.0.

Brivo Firmwareversie 6.2.0

09/06/2022

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100-, ACS300- en ACS100-inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-ACS100 biedt nu ondersteuning voor Brivo Smart Reader LED-kleuren op basis van slot- en alarmstatussen.

-Verbeterde veiligheidscontroles voor nieuwe NFC-inloggegevens.

-Assa Abloy-sabotagegebeurtenissen worden nu weergegeven in het realtime logboek wanneer ze naar Brivo-servers worden verzonden.

-Brivo-controlepanelen ondersteunen nu 802.1x Radius Server LAN-beveiligingsprotocollen.

-De paneelgegevensvalidatiefunctie kan nu gebruikers detecteren die aan meer dan 16 groepen zijn gekoppeld en de eerdere configuratie behouden als er fouten worden gedetecteerd.

-Gebruikers hebben nu de mogelijkheid om het volledige IP-bereik en subnetmasker in te stellen voor de beheerderspoort (alleen voor ACS6000- en ACS300-panelen).

-Verschillende optionele functies toegevoegd die voldoen aan de vereisten van de privacywetgeving van New York.

- OpenSSL bijgewerkt naar versie 3.0.3

- Bijgewerkte zelfondertekende certificaten om aan de nieuwe browservereisten te voldoen. Gebruikers krijgen de optie Klik om door te gaan te zien in Chrome.
Oplossingen
Details
- Een probleem opgelost waarbij gebruikersgerelateerde gebeurtenissen van Assa Abloy- en Salto-sloten niet naar Brivo-servers werden verzonden als aan de voorwaarde 'geen tracking-gebruiker' was voldaan.

-Opgelost: een probleem waarbij gebruikers niet konden inloggen op de ACS100 WebCLI als er meer dan één ACS100 op het lokale netwerk was.

- Een probleem opgelost waarbij de paneeldaemon opnieuw werd opgestart na gebruik van een BLE-referentie.

- Een probleem opgelost dat bepaalde wijzigingen in de netwerkconfiguratie verhinderde wanneer de LAN-interface op panelen was ingesteld op DHCP en het paneel nog geen IP-adres had verkregen.
Brivo Firmwareversie 6.1.9.1

27/05/2022

Deze firmwareversie is alleen bedoeld voor gebruik met ACS6000/6100-, ACS300- en ACS100-inbraakcentrales.

Nieuwe functies
Details
-WebCLI nu beschikbaar in het Duits.

-Updates gemaakt in de Nederlandse, Franse en Spaanse versies van de WebCLI.

-Deze release voegt de mogelijkheid toe om kritieke systeeminformatie te behouden nadat automatische herstelmechanismen zijn geactiveerd.

-Met deze release kunnen ACS6100-controllerkaarten via de CAN-bus hardwarerevisienummers opvragen bij deur- en I/O-kaarten.
Oplossingen
Details
-Een probleem opgelost waarbij evenementen niet correct werden gepost op basis van instellingen voor het einde van de regel.

- Een probleem opgelost waarbij het paneel ten onrechte antipassback-statussen activeerde voor niet-geconfigureerde groepen.

- Een hardwareprobleem opgelost waarbij firmware-updates mislukten vanwege een standaard interne klokbron.

How did we do?

Contact