Personeelscontrole configureren

Overzicht

Brivo Personeelsbeheer is een functie van Brivo Access waarmee de toegang van gebruikers elke dag automatisch wordt opgeschort totdat de gebruiker een screeningcontrolepunt heeft doorlopen.

Vereisten

 • Er moet een apparaat (lezer) worden aangewezen als controlepuntapparaat om personeelscontrole te kunnen gebruiken
 • Om de functie Personeelscontrole te configureren of in te schakelen, zijn de volgende beheerdersrechten vereist:
  • toon account instellingen
  • Update accountinstellingen
 • Het wordt afgeraden om een Brivo Deurstation als controlepunt te gebruiken

Stappen voor het configureren van personeelscontrole

 1. Navigeer naar de pagina Accountinstellingen onder Configuratie .
 1. Ga op de pagina Accountinstellingen naar het gedeelte Personeelsbeheer door op het tabblad aan de linkerkant te klikken of naar beneden te scrollen op de pagina.
 1. Klik op Ingeschakeld om Personeelsbeheer in te schakelen. Indien eerder Ingeschakeld kunt u op Uitgeschakeld klikken om Personeelsbeheer uit te schakelen.
 2. Configureer uw controlepuntapparaat (Checkpoint-apparaten zijn apparaten die worden gebruikt om inloggegevens van gebruikers te herstellen bij een aangewezen controlepunt) door op de knop Controlepuntapparaten toevoegen te klikken. Kies het apparaat (de apparaten) (lezer) die als controlepuntapparaat zullen fungeren door op de knop Toevoegen te klikken.
 3. Kies vervolgens Uitgesloten groepen (uitgesloten groepen zijn groepen gebruikers die niet worden opgeschort) door op de knop Groep toevoegen te klikken. Om uit te sluiten, kiest u de groep(en) die u wilt uitsluiten door op de knop Toevoegen te klikken.
 1. Klik rechtsonder op de pagina op Wijzigingen opslaan .

gerelateerde artikelen

How did we do?

Gezichtsauthenticatie inschakelen

Zelfscreening op COVID-19 inschakelen

Contact