Met behulp van de Gebeurtenistracker

JC Updated by JC

Met behulp van de Gebeurtenistracker

 1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Gebeurtenissen en selecteer Gebeurtenistracker.
 1. Voor de accounts waarvoor Trends is ingeschakeld, ziet u bovenaan de pagina de Trends-grafiek met een verkorte weergave van alle gebeurtenissen die zich de afgelopen 48 uur hebben voorgedaan.
 1. De functie Gebruiker verifiëren geeft de gebruikersfoto weer die is gekoppeld aan alle door de gebruiker gegenereerde gebeurtenissen.
 2. Daaronder vindt u de live lijst met gebeurtenissen die plaatsvinden in het Brivo Access-account. Deze gebeurtenissen zijn onderverdeeld in de volgende kolommen:
  1. Tijdstempel
  2. Evenement
  3. Gebruiker
  4. Locatie
  5. Apparaat
  6. Toestand
  7. Media
  8. Opmerkingen
 3. Afhankelijk van het gebeurtenistype worden niet alle kolommen gevuld en kunt u de weergave filteren met behulp van de filteropties bovenaan de pagina.
 1. Om meer details over een specifieke gebeurtenis te krijgen, klikt u op die gebeurtenis in het logboek. Er wordt een tabblad met details geopend aan de rechterkant van de pagina.

Bekijk de onderstaande video voor een uitleg van de Event Tracker-functie.

How did we do?

Toegang tot het journaal

Contact