Een lockdownscenario creëren

Larry Wile Updated by Larry Wile

Een lockdownscenario creëren

  1. Navigeer naar de pagina Lockdown-configuratie
  2. Klik op de knop Nieuw lockdownscenario
  3. Voer de scenarionaam in
  4. (Optioneel) Selecteer Maak dit het standaardscenario voor dit account om dit scenario vooraf in te vullen bij het activeren van een vergrendelingsscenario
  1. Selecteer welke deuren worden vergrendeld wanneer het scenario wordt geactiveerd
  1. Klik op Opslaan om alle wijzigingen definitief te maken

How did we do?

Lockdown scenario's bekijken

Een bekabelde lockdown-configuratie creëren

Contact