Groepsrechten wijzigen

JC Updated by JC

Overzicht

Een groep is een verzameling gebruikers met inloggegevens. Gebruikers krijgen toegangsrechten via een groep.

Wat heeft een beheerder nodig?

De volgende beheerdersrechten zijn vereist:

  • Bekijk groepen
  • Groepsrechten bewerken

Stappen voor het bewerken van groepsmachtigingen

  1. Ga naar de lijstpagina Groepen onder het menu Gebruikers.
  2. Kies een groep om te bewerken en scroll vervolgens naar het gedeelte Apparaatrechten.
  3. Als u de planning wilt wijzigen voor een apparaat waarvoor de groep toestemming heeft, kiest u een planning in de vervolgkeuzelijst.
  1. Om machtigingen aan apparaten te verlenen, klikt u op het tabblad Alle apparaten en kiest u vervolgens een schema voor elk apparaat in de lijst.
  1. Kies de optie Geen toegang plannen in de vervolgkeuzelijst om de machtigingen voor een apparaat te verwijderen.
  2. Klik op de knop Wijzigingen opslaan om het proces te voltooien.

gerelateerde artikelen

Instructievideo

How did we do?

Een gebruiker schorsen

Gebruikersinformatie exporteren

Contact