Een Brivo Deurstation configureren

Larry Wile Updated by Larry Wile

Een Brivo Deurstation configureren

Stappen voor het configureren van een Brivo Deurstation

 1. Ga naar portal.brivo.com (VS) of portal.eu.brivo.com (EU).
 2. Voer uw gegevens in en klik op Aanmelden .
 3. Klik op Klanten in de linkernavigatiebalk.
 4. Zoek de klant die u op afstand wilt benaderen.
 5. Klik in het gedeelte Inloggen op afstand op Accountconfiguratie om op afstand in te loggen op het account van de klant.
 6. Kies in het vervolgkeuzemenu Installatie het tabblad Locaties/deuren en klik vervolgens op het tabblad Locaties . De Sitelijst wordt weergegeven.
 7. Klik op de site waaraan u een deur wilt toevoegen. De pagina Site bekijken wordt weergegeven.
 8. Klik op Meer bewerkingen en selecteer Deur toevoegen . De pagina Deur toevoegen wordt weergegeven.
 9. Voer een korte, beschrijvende naam in het veld Deurnaam in.
 10. Selecteer een Configuratiescherm in de vervolgkeuzelijst en klik op Volgende .
 11. Selecteer het bord en vervolgens Knooppunt . De pagina Deur definiëren wordt weergegeven.
 12. Klik op een combinatie van Deurbord/Node in de vervolgkeuzelijst Bord en Knooppunt . Alleen geldige, beschikbare combinaties worden vermeld.

BELANGRIJKE AANTEKENINGEN:

 • Controleer of het adres en de baudrate van het Brivo Deurstation goed zijn geconfigureerd voor het paneeltype dat u gebruikt. Het OSDP-apparaatadres en de baudsnelheid moeten overeenkomen met de verwachte deur-/paneelinstellingen.
 • Alleen voor ACS6000- en ACS300-panelen zijn de opties voor de lezerinterface Wiegand en OSDP . De standaardinstelling is Wiegand, maar moet worden gewijzigd in OSDP.
 • Neem voor ACS6100-hardware contact op met de technische ondersteuning van Brivo (1-866-274-8648) om het automatisch updaten van de deurbordfirmware mogelijk te maken.
 • Alleen voor ACS100- en ACS-SDC-panelen: de lezerinterface is ingesteld op OSDP en kan niet worden gewijzigd.
 • Voor ACS100- en ACS-SDC-panelen hoeft u het OSDP-apparaatadres niet te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
 1. Configureer indien nodig de resterende deurinstellingen.
 2. Wanneer u klaar bent, klikt u op Deur opslaan .

How did we do?

Veelgestelde vragen over Brivo Deurstation

Contact