Een toegangsschema voor een gebruiker maken

Een toegangsschema voor een gebruiker maken

  1. Log in op uw Brivo Smart Home-account.
  2. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen .
  3. Selecteer de eigenschap waaraan de gebruiker wordt toegevoegd.
  4. Selecteer vanuit de geselecteerde eigenschap bovenaan het tabblad Gebruikers .
  5. Identificeer de gebruiker voor wie u een planning wilt maken uit de lijst en klik op het kalenderpictogram rechts van hun naam om het venster Planning maken te openen.
  6. Selecteer of het schema binnen een bepaalde periode geldig is door "Venster" te selecteren, en eeuwigdurend door "Altijd" te selecteren.
  7. Selecteer de "Startdatum" en "Einddatum" indien van toepassing.
  8. Selecteer de start- en eindtijd voor dagelijkse toegang.
  9. Selecteer de dagen van de week waarop de gebruiker toegang heeft.
  10. Klik op Opslaan onder aan het scherm.

How did we do?

Een gebruiker op propertyniveau toevoegen

Bewerk een gebruiker op bedrijfsniveau

Contact