Workflows configureren/uitschakelen

Larry Wile Updated by Larry Wile

Workflows configureren/uitschakelen

Er zijn drie workflows ontworpen voor bezoekers die zijn vastgelegd in het configuratiemenu voor Brivo Visitor: Aanmelden/Afmelden (A), Bezorging (B) en Hulp aanvragen (C).

In het Configuratiemenu kunt u één of al deze opties configureren en/of uitschakelen door de optie te selecteren en de nodige wijzigingen aan te brengen. Klik op Gereed als u klaar bent.

How did we do?

Brivo Access configureren voor gebruik met Brivo Visitor

Rapportage

Contact