Aangepaste video-indeling

JC Updated by JC

Aangepaste video-indeling

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Video en selecteer Aangepaste lay-outs in het menu.

  1. Klik op de knop Nieuwe lay-out maken . Er verschijnt een pop-up.
  2. Hier geeft u de lay-out een naam en wijst u camera's toe.
  1. Er kunnen maximaal zestien camera's aan een lay-out worden toegewezen.
  2. Voor accounts met een groot aantal camera's kan de lijst worden gefilterd op cameranaam en/of locatie.
  1. Als een beheerder deze lay-out als standaard wil hebben, moet hij of zij over de machtigingen voor het bewerken van de lay-out beschikken en kan hij/zij op het selectievakje klikken om dit te doen.
  2. Als u klaar bent, klikt u op de knop Lay-out maken .
  3. De nieuwe lay-out wordt weergegeven en is te vinden in de vervolgkeuzelijst.

How did we do?

Opgenomen video bekijken

Contact