Een nieuwe rapportconfiguratie maken

Een nieuwe rapportconfiguratie maken

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar Rapportentabblad en selecteer Rapportconfiguratie .
  2. Klik op Nieuwe rapportconfiguratie . De pagina Nieuwe rapportconfiguratie wordt weergegeven.
  3. Selecteer een rapport in het vak Mijn rapporten . Een definitie van het rapport verschijnt in het vak Rapportdefinitie .
  4. Klik op de link Dit rapport maken in het vak Rapportdefinitie.
  5. Voer een naam in het veld Rapportnaam in.
  6. Wijzig indien nodig de parameters van het rapport.
  7. Klik op Rapportconfiguratie opslaan . U keert terug naar de pagina Rapportconfiguratie bekijken .
  8. Als u op de knop Rapportconfiguratie klikt, ziet u dat uw nieuwe rapport wordt toegevoegd aan de lijst met bestaande opties in de lijst Rapportconfiguratie .

How did we do?

Een bestaande rapportconfiguratie uitvoeren

Een nieuw rapportschema maken

Contact