Documentovereenkomst

Larry Wile Updated by Larry Wile

Documentovereenkomst

Met de functie Documentovereenkomst kunnen bedrijven documenten presenteren die acceptatie vereisen (zoals

Geheimhoudingsovereenkomsten of privacybeleid) voor bezoekers. Een document is eenvoudig te configureren met een URL-link. Een bezoeker kan de overeenkomst accepteren of weigeren. Als een bezoeker de overeenkomst ontkent, mag deze niet doorgaan met het aanmeldingsproces. Een kopie van de ontvangstbevestiging met de naam, datum en URL van de bezoeker kan via e-mail worden gedeeld met zowel de host/beheerder als de bezoeker. Om de functie Documentacceptatie in te schakelen, moet een beheerder deze inschakelen

Documenteer overeenkomsten in het configuratiemenu.

Ga naar het Configuratiemenu en selecteer Aanmelden/Afmelden en klik vervolgens op Documentovereenkomsten (A). De pagina Nieuw documentovereenkomst toevoegen wordt weergegeven.

Voer de documenttitel (B) in en vervolgens de URL-link (C) naar het document. Eenmaal voltooid, wordt het nieuwe document (D) weergegeven op de pagina Documentovereenkomsten.

How did we do?

Aangepaste vragen

Afbeelding inactief scherm

Contact