Gezichtsauthenticatie inschakelen

JC Updated by JC

Overzicht

De accountinstelling voor gezichtsauthenticatie maakt het gebruik van gezichtsbiometrie mogelijk in combinatie met het Brivo Deurstation.

Vereisten

De beheerder moet de rol van primaire beheerder hebben.

Stappen om gezichtsverificatie in te schakelen

  1. Navigeer naar de pagina Accountinstellingen.
  1. Zoek de sectie Gezichtsbiometrie.
  2. Klik op Ingeschakeld.
  3. Controleer en accepteer de accounttoestemming door het selectievakje aan te vinken en op Ik ga akkoord te klikken.

How did we do?

Wat is toegang op afstand?

Personeelscontrole configureren

Contact