Een toegangsopdracht maken

JC Updated by JC

Overzicht

Met de Brivo Access Commands-functie kunnen Credential Users een relais activeren op basis van acties die ze ondernemen met hun Credential bij een deur. De Command bewaakt de status van een hulpingang en activeert een uitgangsrelais zolang aan alle geconfigureerde parameters wordt voldaan.

Vereisten

Zijn er rechten die een beheerder nodig heeft? Paneelvereisten? enz.

 • Brivo ACS6000 of ACS300 controller op firmware 6.2.3 of hoger
 • Een Brivo Access Professional- of Enterprise-editie-account
 • Een Brivo Access Beheerder moet (minimaal) over de volgende rechten beschikken:
  • Bekijk opdrachten
  • Maak opdrachten

Stappen voor het maken van een toegangsopdracht

 1. Navigeer naar Commando's op de linkernavigatiebalk onder het Configuratiemenu.
 2. Klik op de pagina Opdrachten op de knop Nieuwe opdracht maken.
 3. Geef een naam op voor deze opdracht.
  1. Deze naam wordt weergegeven op de pagina Commandolijst, Brivo Mobile Pass en de pagina Brivo Access Devices.
 4. Geef een beschrijving.
  1. Dit is een plek voor aantekeningen. Wat zal dit commando bijvoorbeeld doen?
 5. Kies een schema.
  1. Het commando kan worden geactiveerd tijdens de actieve blokken van het gekozen schema.
 1. Kies een triggeractie.
  1. De triggeractie is hoe de Credential User de opdracht activeert, hetzij door een enkele veegbeweging, hetzij door een dubbele veegbeweging. Brivo Mobile Pass activeert deze opdrachten ook, zelfs als dubbel swipen is ingesteld.
 2. Voer een swipe-time-out in (in seconden).
  1. Met name bij een trigger met meerdere swipes is dit de tijd waarin de swipes moeten zijn voltooid.
 1. Kies een locatie.
  1. Dit is de site waar deze opdracht wordt geactiveerd.
 2. Kies een besturing.
  1. Dit is de controller die wordt gebruikt om de opdracht te activeren.
 3. Kies een bord.
  1. Dit is het bord waarop het commando wordt geactiveerd.
 1. Kies een deur of een set deuren.
  1. De Credential User(s) zullen de triggeractie bij de lezer(s) op de geselecteerde deur(en) gebruiken om dit commando te activeren.
 2. Kies een uitgangsrelais.
  1. Dit is het uitgangsrelais op de controller of het bord dat is geconfigureerd en dat van status verandert nadat het commando is geactiveerd.
 3. Selecteer een ingangsrelais.
  1. Dit is het ingangsrelais dat de gewenste ingangsstatus controleert. Deze relay wordt aangemaakt binnen de Brivo Account Configuration Tool.
 1. Kies een ingangsrelaisstatus.
  1. Dit is de ingangsstatus die wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de opdracht wordt geactiveerd.
 2. Voeg een uitgangsvertraging in (indien gewenst).
  1. De uitgangsvertraging is de vertraging waarin de uitgang wordt geactiveerd als aan de vereisten van het commando wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt zodat een commando geen alarm activeert als een deur langzaam dichtgaat.
 1. Wijs een groep of meerdere groepen toe.
  1. Een Credential User moet geldige toegangsrechten voor de deur hebben en deel uitmaken van de groep die is gekoppeld aan het Toegangscommando om een commando te kunnen activeren.
 1. Klik op de knop Opdracht maken om het proces te voltooien.

Bekijk de onderstaande instructievideo voor een uitleg van dit proces.

Instructievideo

How did we do?

Contact