HSAPI-integratie

HSAPI-integratie

  1. Neem contact op met de klantsuccessen van Brivo Smart Home en wees bereid hen de volgende informatie uit uw HSAPI-account te verstrekken:
    1. Eindsysteem
    2. Alternatieve ID (indien van toepassing)
  2. Als de verstrekte informatie correct is, zal de klantenondersteuning een succesvolle integratie opzetten en bevestigen. Succesvolle integraties kunnen ook worden geïdentificeerd op het tabblad Details van de accommodatie. Als de integratie succesvol is verlopen, wordt het integratietype weergegeven. Zodra de initiële integratie is ingesteld, kunnen eigenschappen nu worden gesynchroniseerd.
  3. Om eigenschappen te synchroniseren, gaat u naar het tabblad Eigenschappen aan de linkerkant en selecteert u de eenheid waarvoor de integratie moet worden gestart.
  4. Eenmaal op de unitbeheerpagina selecteert u het tabblad Details en de knop Details bewerken .
  5. Zoek de eigenschaps-ID in HSAPI en kopieer de ID naar het veld Alternatieve ID .
  6. Klik op Opslaan onderaan de pagina om de synchronisatie van het apparaat te bevestigen.

How did we do?

Guesty-integratie

Kigo-integratie

Contact