Hostlijst automatisch vernieuwen

Larry Wile Updated by Larry Wile

Hostlijst automatisch vernieuwen

Met Brivo Visitor kunnen beheerders de Hostlijst elke dag op een geselecteerd tijdstip automatisch vernieuwen. Hostlijst automatisch vernieuwen is toegankelijk via het Configuratiemenu onder Beheerder > Hostlijst automatisch vernieuwen. Zet de schakelaar aan (A) en selecteer vervolgens de tijd waarop de hostlijst automatisch moet worden vernieuwd (B).

How did we do?

Automatisch uitloggen

Contact