Een repeater koppelen

Een repeater koppelen

  1. Sluit de repeater aan op een stopcontact naar keuze.
  2. Navigeer naar het tabblad Eigenschappen en selecteer de eigenschap waarmee het apparaat wordt gekoppeld.
  3. Navigeer vanaf de eigenschappenpagina naar het tabblad Apparaten .
  4. Klik op de knop Apparaat toevoegen/verwijderen .
  5. Eenmaal op de pagina Apparaat toevoegen/verwijderen selecteert u de knop Apparaat toevoegen om het koppelingsproces te starten en wacht u tot het scherm 'In afwachting van apparaat' weergeeft.
  6. Zoek en druk op de koppelingsknop op de uitlaatmodule met het apparaat om de koppelingsmodus in te schakelen.
  7. Wacht tot uw Brivo Smart Home-scherm "Succesvol toegevoegd apparaat" weergeeft.
  8. Wijzig indien gewenst de naam en de detailbeschrijving voor uw apparaat.
  9. Klik op Opslaan om het proces te voltooien.

How did we do?

Een slot koppelen

Compatibele Z-Wave-apparaten

Contact