Bewoners ophalen voor Realpage

Larry Wile Updated by Larry Wile

Bewoners ophalen

  1. Druk op de Sync- knop in het gedeelte Bewoners .
  1. Wacht tot de datum van de laatste synchronisatie wordt weergegeven in het gedeelte Bewoners .
Afhankelijk van de grootte van het pand in termen van eenheden en bewoners kan deze stap enkele seconden tot enkele minuten duren

How did we do?

De Realpage-integratie uitschakelen

Bewoners controleren in Realpage

Contact