Een nieuw rapportschema maken

Een nieuw rapportschema maken

 1. Vouw Rapporten uit in de linkernavigatiebalk
 2. Selecteer Rapportschema's
 3. Selecteer Rapportconfiguraties
 4. De pagina Rapportconfiguraties wordt weergegeven. Zoek het rapport waarvoor u een planning wilt maken. Klik op de link Schema maken onder de kop Schema . U wordt naar de pagina Nieuw rapportschema gebracht.
 5. Voer een schemanaam in voor dit schema.
 6. In de sectie Schema definiëren kunnen rapportschema's worden ingesteld om dagelijks, op bepaalde dag(en) van de week of op specifieke dag(en) van een maand te worden uitgevoerd.
  1. Opmerking : Om de laatste dag van de maand te selecteren, kiest u eenvoudig Maandelijks en selecteert u vervolgens de 31 dag. Zelfs als de maand slechts 28 of 30 dagen heeft, wordt door het selecteren van 31 automatisch het rapportschema voor de “laatste dag van de maand” geconfigureerd.
  1. Selecteer de tijd en datum. Om meerdere dagen van de week of maand te selecteren, houdt u de CTRL-toets ingedrukt wanneer u de dagen van de week of maand selecteert.
  2. Onder Rapportontvangers selecteren verschijnt automatisch de naam van de huidige beheerder. Als er extra ontvangers gewenst zijn, klikt u op de link Ontvangers toevoegen . Er verschijnt een lijst met beheerders. Klik op de gewenste beheerder. Die beheerder verdwijnt uit de lijst en verschijnt in het vak Rapportontvanger selecteren. Als u klaar bent, klikt u op de link Venster sluiten en keert u terug naar de pagina Rapportschema .
  3. Selecteer het rapportuitvoerformaat. Beschikbare formaten zijn CSV, HTML en PDF.
  4. Het vervolgkeuzemenu E-mailrapport is standaard ingesteld op 'geen', maar maakt het ook mogelijk dat de rapportontvangers via e-mail (de e-mail vermeld in het beheerdersprofiel) op de hoogte worden gesteld dat het rapport is uitgevoerd of dat ze op de hoogte worden gesteld en dat een kopie van het rapport als bijlage wordt bijgevoegd. bijlage bij de e-mail.
  5. Als u klaar bent, klikt u op Rapportschema opslaan . U keert terug naar de pagina Rapportschemadetails bekijken . Klik op de knop Rapportschema's . U keert terug naar de lijstpagina Rapportschema's, waar het rapport nu wordt vermeld.
  6. Op het geplande tijdstip wordt het rapport automatisch gegenereerd in het geselecteerde formaat.

How did we do?

Een nieuwe rapportconfiguratie maken

Een in/uit-rapport uitvoeren

Contact