BookingSync-integratie

BookingSync-integratie

 1. Neem contact op met Brivo Smart Home-klantensucces en wees bereid hen de volgende informatie uit uw BookingSync-account te verstrekken:
  1. Toegangstoken
  2. Token verloopt
  3. Gebruiker
  4. Token vernieuwen
  5. Authorisatie Code
  6. Alternatieve ID
 2. Als de verstrekte informatie correct is, zal de klantenondersteuning een succesvolle integratie opzetten en bevestigen. Succesvolle integraties kunnen ook worden geïdentificeerd op het tabblad Details van de accommodatie. Als de integratie succesvol is verlopen, wordt het integratietype weergegeven. Zodra de initiële integratie is ingesteld, kunnen eigenschappen nu worden gesynchroniseerd.
 3. Om een woning te synchroniseren, navigeert u naar het tabblad Eigenschappen aan de linkerkant en selecteert u de eenheid waarvoor de integratie moet worden gestart.
 4. Eenmaal op de unitbeheerpagina selecteert u het tabblad Details en de knop Details bewerken .
 5. Zoek de accommodatie-ID in BookingSync en kopieer de ID naar het veld Alternatieve ID .
 6. Klik op Opslaan onderaan de pagina om de synchronisatie van het apparaat te bevestigen.

How did we do?

Handmatig vernieuwen van integraties

CiiRUS-integratie

Contact