Gegevensverkenner visuele elementen toevoegen en verwijderen

Jeremy Allison Updated by Jeremy Allison

Overzicht

De onderstaande stappen illustreren hoe u visuele elementen aan weergaven kunt toevoegen en verwijderen.

Vereisten

Voor Data Explorer is de Enterprise Edition van Brivo Access vereist.

Stappen om elementen toe te voegen

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Gegevensverkenner .
  2. Selecteer linksboven op de pagina de vervolgkeuzelijst Weergave en selecteer een van de weergaven.
  3. Selecteer rechtsboven op de pagina Weergave bewerken en vervolgens Elementen bewerken .
  4. Selecteer de sectie voor de elementen.
  5. Selecteer of deselecteer de tegels of tabellen die u aan de weergave wilt toevoegen en klik op Bevestigen.
  6. Klik op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina.

gerelateerde artikelen

Inleiding tot Gegevensverkenner

Dagelijks actieve gebruikers per site

Activiteit per site bekijken

How did we do?

Gegevensverkenner: activiteit per site

Contact