Automatisch uitloggen

Larry Wile Updated by Larry Wile

Automatisch uitloggen

Met Brivo Visitor kunnen beheerders alle bezoekers elke dag automatisch op een geselecteerd tijdstip afmelden. Hierdoor kunnen dagelijkse rapporten bezoekers van voorgaande dagen uitsluiten, waardoor bijvoorbeeld verzamelopties nauwkeuriger worden. Automatisch afmelden is toegankelijk via het Configuratiemenu onder Beheerder > Automatisch afmelden. Zet de schakelaar aan (A) en selecteer vervolgens het tijdstip waarop alle bezoekers die zich momenteel in het systeem bevinden automatisch worden afgemeld (B).

How did we do?

Hostlijst

Hostlijst automatisch vernieuwen

Contact