Instellingen voor gedeelde toegang en delen van groepen

Jeremy Allison Updated by Jeremy Allison

Overzicht

Gedeelde toegang wordt gebruikt om groepstoegang tussen Brivo-accounts te delen. Handig voor multi-tenant en voor het delen van toegang tot de toegang tot gebouwen en gemeenschappelijke ruimtes.

Vereisten

Voor gedeelde toegang is de Enterprise-editie van Brivo Access vereist; maar ontvangers kunnen zich in elke editie bevinden. Voor het instellen is het huurderaccountnummer vereist. Het accountnummer vindt u onder Configuratie > Accountinstellingen > Accountnummer . Het instellen van deze feature vereist interactie van beide accountpartijen en dient te gebeuren in Brivo Access.

Stappen om te creëren

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Configuratie en selecteer Accountinstellingen .
  2. Eenmaal op de accountpagina klikt u op Gedeelde toegang bovenaan het scherm en klikt u vervolgens op de knop Toegang toevoegen . Voer het huurderaccountnummer in waarmee u de toegang deelt en klik op Uitnodiging verzenden .

  1. Zodra de tenant de uitnodiging accepteert, wordt Geaccepteerd weergegeven op het tabblad Gedeelde toegang.

  1. Klik vervolgens op uw accountnaam onder Gedeelde toegang > Toegang gedeeld door u.
  2. Klik op Een groep toewijzen en selecteer de groep of groepen die u met de tenant wilt delen.
    1. Best Practice: maak specifieke groepen die u met andere accounts kunt delen. Hierdoor kunt u eenvoudig interne groepen versus gedeelde groepen bijhouden.

Bekijk de onderstaande instructievideo's voor een uitleg van dit proces.

Instructievideo

How did we do?

Reset meervoudige authenticatie

Accountinstellingen beheren

Contact