Een lockdown-scenario wissen

Jason Kaveney Updated by Jason Kaveney

Overzicht

Lockdown is een belangrijke noodhulpfunctie die beschikbaar is in alle edities van Brivo Access. Wanneer zich een levensbedreigende gebeurtenis voordoet, kan Brivo Access snel al uw deuren op slot doen en voorkomen dat gebruikers zich door de ruimte kunnen bewegen. Deze Lockdown Scenario’s kunnen bulksgewijs of op individuele basis worden afgehandeld vanuit Brivo Access.

Vereisten

Om een lockdown-scenario te wissen, moet een beheerder over de volgende machtigingen beschikken:

 • Wis het lockdownscenario

Stappen om een lockdown-scenario te wissen

 1. Navigeer naar de Lockdown-pagina. Dit kan op twee manieren worden bereikt:
  1. Klik op de rode knop Actieve vergrendelingen bekijken in de navigatiebalk
  2. Klik op Beoordelen in de rode Lockdown-banner
 2. Op de Lockdown-pagina zijn er twee opties om een lockdown-scenario te wissen
  1. Klik op de blauwe knop Alle vergrendelingen wissen om alle actieve scenario's te wissen
  1. Selecteer een scenario in de vervolgkeuzelijst en klik op de knop Geselecteerde vergrendeling wissen om dat specifieke scenario te wissen

gerelateerde artikelen

Een lockdownscenario maken in Access

Het initiëren van een Lockdown

How did we do?

Het initiëren van een Lockdown

Een groepsgebaseerde uitsluiting activeren

Contact