Locatie naam

Larry Wile Updated by Larry Wile

Locatie naam

Als Brivo Visitor op meerdere locaties wordt geplaatst, moet een beheerder voor elke kiosk een nauwkeurige omschrijving opgeven. De Locatienaam is toegankelijk via het Configuratiemenu onder Beheerder > Locatienaam. Voer de nieuwe locatienaam in en klik op OK.

How did we do?

Overzicht beheerdersfuncties

Printerconfiguratie

Contact