Gegevensverkenner: activiteit per site

Jeremy Allison Updated by Jeremy Allison

Overzicht

De onderstaande stappen laten zien hoe u alle recente activiteiten per site kunt bekijken met behulp van de Data Explorer-functie van Brivo Access Enterprise Edition.

Vereisten

Brivo Access Enterprise-editie

Stappen om te creëren

  1. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Gegevensverkenner .
  2. Selecteer linksboven in het scherm Gegevensverkenner de vervolgkeuzelijst Weergave.
  3. Selecteer Gegevensverkenner.
  4. Navigeer naar de tabel Activiteit en selecteer Gegevens bekijken.
  5. Voeg extra kolommen aan de gegevens toe door de gegevensbronzijde van de tabeleditor te selecteren.
  6. Voeg kolommen met gegevens toe door de velden naar de tabelrij te slepen.
  7. Filters kunnen worden toegepast door over de kolom te bewegen, filters te selecteren en op de gegevens toe te passen.
  8. Optioneel kunnen visuele filters op de draaitabel worden toegepast door het tandwielpictogram naast het veld te selecteren, filters te selecteren en op de tabel toe te passen.

gerelateerde artikelen

Inleiding tot Gegevensverkenner

Dagelijks actieve gebruikers per site

How did we do?

Inleiding tot Gegevensverkenner

Gegevensverkenner visuele elementen toevoegen en verwijderen

Contact