Een apparaat bewerken

Larry Wile Updated by Larry Wile

Een apparaat bewerken

  1. Kies in het vervolgkeuzemenu Installatie het tabblad Locaties/deuren en klik vervolgens op het tabblad Locaties . De sitelijst wordt weergegeven.
  2. Klik op de site waarvoor u een apparaat wilt bewerken. De pagina Site bekijken wordt weergegeven.
  3. Klik op het apparaat dat u wilt bewerken. De pagina Apparaat bekijken wordt weergegeven.
  4. Klik op Apparaat bewerken . De pagina Apparaat bewerken wordt weergegeven.
  1. Alle velden op deze pagina kunnen worden bewerkt, behalve Configuratiescherm en Apparaattype .
  2. Klik op Opslaan . U keert terug naar de apparaatdetailpagina waar de nieuwe informatie wordt weergegeven.

How did we do?

Een apparaat aan een site toevoegen

Contact