Overzicht beheerdersfuncties

Larry Wile Updated by Larry Wile

Overzicht beheerdersfuncties

Op het beheerdersscherm onder het configuratiemenu kunt u de locatienaam (A) configureren, een badgeprinter configureren (B), e-mailmeldingen inschakelen en configureren (C), de hostlijst bekijken en vernieuwen (D), automatisch afmelden inschakelen ( E) en schakel Automatisch vernieuwen in voor de Hostlijst (F).

How did we do?

Locatie naam

Contact