Gebruikers

Verwijder een gebruiker op bedrijfsniveau

Verwijder een gebruiker op bedrijfsniveau. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer vanuit de geselecteerde eigenschap boven…

Updated

Een gebruiker op eigendomsniveau verwijderen

Verwijder een gebruiker op eigendomsniveau. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer de eigenschap waaruit de gebruiker zal…

Updated

Een gebruiker op bedrijfsniveau toevoegen

Een gebruiker op bedrijfsniveau toevoegen. Log in op uw Brivo Smart Home-account.g. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Klik bovenaan de geselecteerde eigenschap op het…

Updated

Bewerk een gebruiker op propertyniveau

Bewerk een gebruiker op propertyniveau. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer de eigenschap waaraan de gebruiker wordt to…

Updated

Een gebruiker op propertyniveau toevoegen

Een gebruiker op propertyniveau toevoegen. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer de eigenschap waaraan de gebruiker wordt…

Updated

Een toegangsschema voor een gebruiker maken

Een toegangsschema voor een gebruiker maken. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer de eigenschap waaraan de gebruiker wor…

Updated

Bewerk een gebruiker op bedrijfsniveau

Bewerk een gebruiker op bedrijfsniveau. Log in op uw Brivo Smart Home-account. Navigeer in de linkernavigatiebalk naar het tabblad Eigenschappen. Selecteer vanuit de geselecteerde eigenschap bovenaan…

Updated

Contact