Een slot koppelen

Een slot koppelen

  1. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u beginnen met het instellen van een mastercode op uw apparaat. Druk op het toetsenbord van het slot op "# (of versnelling) + 1 + # (of versnelling) + (Mastercode)". Zodra de Mastercode is ingevoerd, kan het apparaat nu worden gekoppeld met de Gateway.
  2. Navigeer naar het tabblad Eigenschappen en selecteer de eigenschap waarmee het apparaat wordt gekoppeld.
  3. Navigeer vanaf de eigenschappenpagina naar het tabblad Apparaten .
  4. Klik op de knop Apparaat toevoegen/verwijderen .
  5. Eenmaal op de pagina Apparaat toevoegen/verwijderen selecteert u de knop Apparaat toevoegen om het koppelingsproces te starten en te wachten tot het scherm 'In afwachting van apparaat' weergeeft.
  6. Druk op het slot op “(Mastercode) + # (of versnelling) + 7 + # (of versnelling) + 1 + # (of versnelling) ”
  7. Zoek en druk op de koppelingsknop op de uitlaatmodule met het apparaat om de koppelingsmodus in te schakelen.
  8. Wacht tot uw Brivo Smart Home-scherm "Succesvol toegevoegd apparaat" weergeeft.
  9. Wijzig indien gewenst de naam en de detailbeschrijving voor uw apparaat.
  10. Klik op Opslaan om het proces te voltooien.

How did we do?

Een slot ontkoppelen

Een repeater koppelen

Contact