Beheerders

Beheerdersrollen

Wat zijn rollen en hoe u een aangepaste rol maakt. Overzicht. Een beheerdersrol is een machtigingssjabloon waarover elke beheerder moet beschikken. Er zijn drie versies van beheerdersrollen beschikba…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Toewijzingen toepassen op een beheerder

Overzicht. Beheerders kunnen beperken wat andere beheerders kunnen beheren door hun toewijzingen te beperken. Toewijzingen volgen de opgegeven rolmachtigingen. Beheerders hebben standaard volledige t…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Een beheerder aanmaken

Overzicht. Een beheerder is iedere persoon die kan inloggen op een Brivo Access-account. Rollen en machtigingen beperken de acties die een beheerder wel en niet kan uitvoeren in een account. Vereiste…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Contact