Noodscenario's

Aan de slag met Lockdown

Accounts met verouderde hardware kunnen gebruik blijven maken van verouderde groepsgebaseerde lockout in Brivo Access. Hoewel dit geen echte lockdown-functionaliteit biedt, biedt het wel enige besche…

JC
Updated by JC

Lockdown scenario's bekijken

Lockdown scenario's bekijken. Klik op het tandwielpictogram in de navigatiebalk naast de knop Lockdown activeren.. Selecteer een vergrendelingsscenario of een bekabelde vergrendelingsconfiguratie om…

JC
Updated by JC

Een lockdownscenario creëren

Een lockdownscenario creëren. Navigeer naar de pagina Lockdown-configuratie. Klik op de knop Nieuw lockdownscenario. Voer de scenarionaam in. (Optioneel) Selecteer Maak dit het standaardscenario voor…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Een bekabelde lockdown-configuratie creëren

Een bekabelde lockdown-configuratie creëren. Klik op de knop voor Nieuwe Wired Lockdown-configuratie.. Voer de configuratienaam in. Selecteer het bedieningspaneel dat u wilt vergrendelen en de fysiek…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Het initiëren van een Lockdown

Het initiëren van een Lockdown. Klik onderaan de linkernavigatiebalk op de knop Lockdown activeren. Zodra u op de Lockdown- pagina bent, ziet u een grote rode knop Start Lockdown. Als u een bepaald L…

JC
Updated by JC

Een lockdown-scenario wissen

Overzicht. Lockdown is een belangrijke noodhulpfunctie die beschikbaar is in alle edities van Brivo Access. Wanneer zich een levensbedreigende gebeurtenis voordoet, kan Brivo Access snel al uw deuren…

Jason Kaveney
Updated by Jason Kaveney

Een groepsgebaseerde uitsluiting activeren

Een groepsgebaseerde uitsluiting activeren. Navigeer naar de knop Lockdown activeren onderaan het navigatiemenu. Kies de gewenste groepen om te vergrendelen door groepen afzonderlijk te selecteren of…

JC
Updated by JC

Een groep uitsluiten van Lockdown

Met Uitgesloten van Lockdown kunnen gebruikers de door Lockdown ingeschakelde beveiligingen omzeilen. Deze toestemming mag alleen worden ingeschakeld voor groepen die reageren op noodsituaties, zoals…

Jason Kaveney
Updated by Jason Kaveney

Hoe u een wereldwijde lockdown configureert

Hoe u een wereldwijde lockdown configureert. Overzicht. Geef iemand die ter plaatse is de mogelijkheid om een bedraad apparaat te gebruiken, zodat de deuren op een locatie worden afgesloten. Eén enke…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Een globaal uitgaand verkeer configureren

Een globaal uitgaand verkeer configureren. Overzicht. Geef iemand die ter plaatse is de mogelijkheid om een bedraad apparaat te gebruiken, waarmee in geval van nood deuren op een locatie kunnen worde…

Larry Wile
Updated by Larry Wile

Contact